HSEQ

CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA


Sistemul de management integrat al companiei ANVERGO contine trei componente principale: calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala. Acest sistem de management integrat respecta cerintele celor trei standarde international recunoscute si folosite: ISO: 9001-2015, ISO: 14001-2015 si respectiv OHSAS 18001:2008.

Implementarea acestor componente ale sistemului de management integrat s-a facut treptat, incepand din 2004 si pana in prezent, companiei fiindu-i recunoscute - prin certificarile obtinute de la organismul de certificare Tuv Rheinland pana in 2017 si ulterior de la organismul de certificare URS - preocuparea pentru calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala.

Prin implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat compania noastre isi propune:
• Sa asigure produse si servicii de calitate care sa satisfaca nevoile explicite si implicite ale clientilor sai;
• Sa foloseasca etica profesionala in toate activitatile pe care le desfasoara;
• Sa respecte cerintele standardelor de referinta adoptate si, implicit, toate cerintele legale aplicabile si alte cerinte la care compania subscrie;
• Sa promoveze o cultura organizationala solida, consolidata si prin cresterea permanenta a nivelului de instruire al resurselor umane interne;
• Sa desfasoare activitatile astfel incat sa protejeze mediul inconjurator;
• Sa desfasoare activitatile respectandu-se practicile de lucru in siguranta pentru a preveni ranirile si imbolnavirile profesionale atat ale angajatilor precum si ale altor parti interesate (vizitatori, vecini, colaboratori).

In domeniul calitatii, preocuparile companiei sunt prioritar orientate spre intelegerea nevoilor clientului si satisfacerea lor. Separat de acestea intelegem calitatea ca abilitate a unui ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui produs, sistem sau proces de a indeplini cerinte nu doar ale clientului, dar si ale altor parti interesate. Aceasta se face printr-o alocare corecta a resurselor – atat umane, cat si materiale – si instruiri cu caracter in primul rand profesional, apoi discutii educative de constientizare a angajatilor cu privire la problemele de calitate, mediu si securitate si sanatate ocupationala.

In ceea ce priveste preocuparea companiei pentru protejarea mediului inconjurator, aceasta si-a identificat si evaluat aspectele de mediu cu impact asupra mediului si a venit cu planuri de control operational si programe de management de mediu menite a tine sub un control strict toate produsele, procesele si elementele activitatii noastre care ar putea afecta mediul inconjurator. Preocuparea pentru mediul inconjurator este si ramane o constanta a activitatii noastre, angajatii fiind instruiti sa constientizeze faptul ca nu mediul are nevoie de noi, ci noi toti avem nevoie de mediu.

In ceea ce priveste sanatatea si securitatea ocupationala, aceasta este o preocupare a personalului ANVERGO in general si a Serviciului de Prevenire si Protectie in mod particular. Acest serviciu analizeaza aspectele de securitate si sanatate ocupationala ca parte a problematicii locului de munca, ceea ce permite companiei si angajatilor sai sa obtina rezultate mai bune intr-un mediu de lucru lipsit de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala.

Ne declaram disponibilitatea fata de partile interesate din interiorul sau din afara organizatiei, de a informa asupra performantei obtinute de compania noastra in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale.
In acest scop urmarim atingerea urmatoarelor obiective:
• Imbunatatirea continua a sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale, ca parte componeta a sistemului de management integrat;
• Instruirea permanenta si constientizarea intregului personal in ceea ce priveste securitatea si sanatatea fiecaruia la locul de munca;
• Alocarea de resurse pentru dotarea cu echipamente de protectie si materiale de instruire-testare;
• Adoptarea unor tehnologii si achizitia de echipamente de munca care implica riscuri minime concomitent cu reducerea cheltuielilor de exploatare;
• Adoptarea de masuri preventive pentru eliminarea riscurilor generatoare de accidente de munca sau boli profesionale.

In acest sens top managementul companiei isi ia angajamentul de a atinge toate aceste obiective printr-o declaratie scrisa privind politica in domeniul SMI, aceasta fiind disponibila tuturor colaboratorilor ANVERGO prin publicarea sa pe acest site.


Politica SMI